Kaur Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pembinaan dan urusan kepegawaian di daerah hukum Kejaksaan Negeri.

Kaur Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan rencana dan program kerja;
  2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi pegawai;
  3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan pegawai;
  4. Pelaksanaan urusan jabatan fungsional Jaksa yang menjadi tanggung jawabnya;
  5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan tata naskah kepegawaian organissasi dan analisis jabatan;
  6. Pelaksanaan urusan pembinaan kerohanian dan kesejahteraan pegawai;
  7. Penyiapan bahan usulan pengangkatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai.

Kaur Kepegawaian terdiri atas:

  1. Mutasi Pegawai; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai;
  2. Pengembangan Pegawai; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pelaksanaan ujian penerimaan calon pegawai, ujian prajabatan, ujian dinas, pengusulan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta pengurusan tata naskah pegawai dan organisasi;
  3. Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kerohanian dan kesejahteraan pegawai.
Scroll to Top